Blogues

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150A bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150A giá rẻ tại Lạng Sơn: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150A không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson RX650 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson RX650 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson RX650 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson RX650 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson R295 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson R295 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson R295 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson R295 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX820FWD bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX820FWD nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX820FWD đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX820FWD (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX-201 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX-201 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX-201 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX-201 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM-400 Series bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM-400 Series nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM-400 Series đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM-400...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson Photo 1500 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson Photo 1500 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson Photo 1500 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson Photo 1500 (nếu có)...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson NX125 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson NX125 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson NX125 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson NX125 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson ME Office 600F bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson ME Office 600F nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson ME Office 600F đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson ME...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L355 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L355 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L355 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L355 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson EP-978A bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson EP-978A nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson EP-978A đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson EP-978A (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson EP-306 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson EP-306 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson EP-306 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson EP-306 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX7800 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX7800 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX7800 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX7800 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX3200 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX3200 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX3200 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX3200 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson C64 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson C64 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson C64 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson C64 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson B1100 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson B1100 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson B1100 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson B1100 (nếu có) xuất hiện thông báo...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Sông Lô-Vĩnh Phúc: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhạo Sơn, Nhân Đạo, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson T1110 Adjustment Program theo link chia sẻ...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Khoái Châu-Hưng Yên: An Vĩ, Bình Kiều, Bình Minh, Chí Tân, Dạ Trạch, Dân Tiến, Đại Hưng, Đại Tập, Đông Kết, Đông Ninh, Đông Tảo, Đồng Tiến, Hàm Tử, Hồng Tiến, Liên Khê, Nhuế Dương, Ông Đình, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân, Thành Công, Thuần Hưng, Tứ Dân, Việt Hòa. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson SP 1400 tại A Lưới-Thừa Thiên Huế: A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thủy, Hồng Thượng, Hồng Vân, Hương Nguyên, Hương Phong, Lâm Đớt, Phú Vinh, Quảng Nhâm, Sơn Thủy, Trung Sơn. - Trước tiên để reset được máy in Epson SP 1400 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson SP 1400 Adjustment Program ...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Đông Anh-Hà Nội: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tàm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Vĩnh Ngọc, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter ...

ETC